Cinsiyetin Sonu – Modern Zamanda Erkek ve Kadının Rolü

Paradoksal olarak güçlü, heyecan verici ve kolektif geleceğimiz adına samimi ve yakın ilişkilerin çok daha tehlikeli hale dönüştüğü bir zamandayız.

Cinsiyeti politik olarak doğru bir paradigmanın içine sıkıştırmaya zorlamak onu yok etmeye başlar. Günümüzde artık insanlar eşleri ile daha az seks yapmaya başladı. Cinsel memnuniyetsizlik  ve işlevsizlik bu oranı şaşırtıcı derecede yükseltmektedir. Teknolojik gelişmeler, mobil yaşam tarzları, günlük rutin işlerin artması ve uzun süreli ilişkilerin artan beklentilere karşılık veremediği ortamda böyle bir alternatif seçeneğin oluştuğu yapılan araştırmalarda görülmüştür.

Bundan daha kötüsü de, kadınların güçlenmesi ve erkeklerin kültürel olarak yumuşaması ile yatak odası ile toplantı odası arasında ciddi bir etkileşim yolu yarattı. Bu son derece ciddi bir sosyal sorundur ve insanlığın samimiyetinin yok olmasına neden olmaktadır.

Feminist hareketin sağladığı olağanüstü kazanımlar, modern tarihte heyecan verici bir ilk oldu. Kadınların cinsiyetle ilgili beklentileri önemli ölçüde değişti. Cinsellikten öte, daha fazla eşit bir ortaklık talep ediyorlar. Bağlanma ya da cinsel deneyimler olmak üzere bu davranışlar üzerine daha rahat davranmaktadırlar.

Bu değişimden yararlanan yalnızca erkekler değildir. Günümüzde artık ilişkilerin sürecini erkekler belirlemek zorunda değiller. Pek çok olgun kadın kısıtlayıcı baskıların serbest bırakılmasını destekleyen bir sosyal iklimi takdir ediyorlar ve bu konuda başlatıcı rolünü üstlenmeye başladılar.

Birçok erkek, erkekliğin eski moda basmakalıp baskılarından kurtulmuş olmak, sonsuza kadar egemen olmak ve hane halkının maddi yükünü taşımak gibi duygusal ifadelerden kaçınmaktadır. Bu adamlar, eşlerine saygı duymayı, onlardan birçok konuda fikir almaları gerektiğini ve her ne pahasına olursa olsun saldırgan ve baskın olarak kabul edilebilecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini öğrendiler. 

Modernleşen kadın ve erkeklerin aksine zamanın gerisinde kalan ilkel cinsiyetler ise, gerçek zamanın dışında kaldıklarının henüz daha farkında değiller. Önümüzdeki yıllar bu evrimin tamamlanmasını sağlayacaktır.

logo

Yorum Yap